Upis 2021/22

Jezički nivoi znanja


Šta znači A1, C1, B2... i koji je moj nivo znanja?


Često vam nije jasno šta označavaju oznake jezičkih nivoa poput A1, B2, C1 i tako dalje, ovim tekstom ćemo vam objasniti i razjasniti sve nedoumice, a ujedno i olakšati da shvatite šta je neophodno da posedujete u znanju jezika za određeni nivo.
Krenimo redom. The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) je međunarodni standard za procenjivanje nivoa znanja jezika ili ti jezičke sposobnosti. Svi zvanični jezički ispiti se obeležavaju po CEFR specifikaciji i obuhvataju ukupno šest nivoa jezičke kompetentnosti A1, A2, B1, B2,C1 i C2.

Nivoi znanja jezika

A1 - nivo znanja jezika podrazumeva da ste u stanju da razmenjujete informacije koristeći jednostavan jezik. Možete postavljati jednostavna pitanja u recimo restoranu, prodavnici ili na aerodromu, razumeti natpise, informacije i i jednostavne odgovore.

A2 - nivo vam omogućava da komunicirate i izrazite svoje mišljenje u poznatom kontekstu, koristeći se jednostavnim jezikom. Takođe ste u stanju da razumete jasne poruke, pitanja i informacije kao i da napišete jednostavne poruke ili popunite formulare ličnim podacima.

B1 - nivo podrazumeva da ste u stanju da na ograničeni način iskažete svoje mišljenje i osećanja o apstraktnim temama, bilo u usmenoj ili pisanoj formi . Možete čitati i razumeti informativne novinske članke ili tekstove, pisati i razumeti e-mailove ili pak pisati sastave na pojedine teme i izraziti svoj stav.

B2 - nivo vam omogućava da postignete većinu svojih ciljeva u poslovnom ili ličnom okviru, da izrazite svoj stav i mišljenje na veliki broj tema. To jest, da ste u stanju da samostalno živite i radite na engleskom govornom području. Razumećete detaljne informacije i uputstva a takođe biti u stanju da i sami zatražite podrobnije informacije pismeno i usmeno. Možete pratiti vesti o aktuelnim dešavanjima.

C1 - nivo znanja jezika podrazumeva da ste u stanje da sa visokim stepenom fluentnosti i bogatim vokabularom vodite dužu konverzaciju i diskutujete o kulturološkim ili apstraktnim temama. Možete pohađati i pratiti akademske kurseve i seminare, ili pak efikasno komunicirate u profesionalnom okruženju.

C2 - nivo je dokaz da ste visoko kompetentan govornik engleskog jezika. Možete razgovarati o kompleksnim i osetljivim temama, i samouvereno se suočavati sa teškim pitanjima. U stanju ste da izučavate zahtevne predmete na najvišem nivou, uključujući i post-diplomske (PhD) studije.

×

UPIS

062 89 59 093

063 88 55 238

hello@magichill.rs

Demo čas je besplatan.

© 2021 MagicHill - škola engleskog jezika za decu od 3 do 15 godina i odrasle